Småviltsjakt i Jämtlands och Lapplands fjällnära skogar.

Jaktmark

Vi förfogar över 16500 hektar med varierande terräng och skogstyper. Stora områden med gammelskog och 40-50 årig ungskog .
Vi har fullbokat kommande höst 2019 fram till 10 oktober.

Boende

Två större stugor 6-7 bäddar. En trebäddsstuga, Ett vandrarhem med två lägenheter åtta och tre bäddar